Kotva
Gymnázium Moravská Třebová
Mapa webu
A
A
A

Krajina a lidé

Vloženo: 21.3.2017 | Autor: admin| Zobrazeno: 192x | Upraveno: 21.3.2017 Upravil: admin

Projekt vychází ze státního programu EVVO v ČR a Metodického pokynu k EVVO ve školách a školských zařízeních a je financován MŠMT ČR. 

 

Realizace projektu

 

Účel a cíl projektu

 

Hlavním záměrem je poskytnout všem žákům znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro ochranu životního prostředí a pochopení principů trvale udržitelného rozvoje. Snahou je rovněž podporovat spolupráci školy s rodinou, obcí, osvětovými a kulturními zařízeními a střediskem ekologické výchovy. Důraz je kladen také na přímé poznávání okolního prostředí, kontakty žáků mezi sebou a vytváření kladného vztahu k životnímu prostředí. 

 

Popis projektu

 

Celoškolní projekt nazvaný Krajina a lidé se realizuje ve školním roce 2007/2008. Klade si za cíl netradičními formami zpřístupnit problematiku environmentální výchovy všem žákům naší školy, přičemž navazuje na projekty předchozích let. 

 

Termín

 

Dílčí aktivity projektu budou uskutečňovány v průběhu školního roku 2007/2008. 

 

Klíčové aktivity

 

 

  • Dílčí projekt Životopis stromů >>>
  • Dílčí projekt Moravská Třebová a okolí
  • Ekovýchovné programy, ekohry >>>
  • Vánoční dílna >>>
  • Den Země >>>
  • Velikonoční dílna >>>
  • Dílčí projekt Po stopách památek UNESCO
  • Dílčí projekt Město na dlani
  • Významné české i světové organizace zabývající se ochranou životního prostředí

 

 

Závěrečná anotace

 

Celoškolní projekt Krajina a lidé žákům zpřístupnil a zatraktivnil environmentální výchovu. Jeho součástí byl dílčí projekt Životopis stromů, během kterého žáci poznávali ekosystém lesa v jednotlivých ročních obdobích, navštívili také lesní školky a seznamovali se s využitím dřeva v různých oborech lidské činnosti. Do projektu Krajina a lidé byly začleněny také ekovýchovné programy, ekohry, oslava Dne Země, cesty po památkách UNESCO v České republice a práce na projektu Město na dlani. Celý průběh projektu je zdokumentován prostřednictvím klipů, které mají možnost všichni žáci zhlédnout v prostorách školy.

 

Final annotation

 

All-school project „Krajina a lidé“ (Landscape and People) made environmental education more accessible and attractive to students. Part of it was a project „Životopis stromů“ (Trees Biography) where students were getting to know forest ecosystem in different seasons, went to tree nursery, and learnt about various usage of wood in different fields. The project also included eco-educational programmes, ecological games, The Day of the Earth celebration, travels to UNESCO sites in the Czech Republic, and work on the project „Město na dlani“ (The town on a palm). Development and stages of the project are shown in the interiors of the school. V případě, že Vás náš projekt zaujal a že byste jej chtěli na Vaší škole také realizovat, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese gymmt@gmt.cz, rádi Vám poskytneme podrobnější informace.