Kotva
Gymnázium Moravská Třebová
Mapa webu
A
A
A

Den země


Do projektu byly zapojeny třídy:


1. AV (24. 4. 2008) 
2. AV (28. 4. 2008) 
3. AV (29. 4. 2008) 


Žáci primy pozorovali jakým způsobem se proměli ekosystém lesa, který sledovali už od podzimu. Sekundáni prováděli jednoduchá měření s vodou z Udánského potoka, zkoumali pH a průhlednost vody. V rámci projektového dne navštívili Čistírnu odpadních vod v nedalekých Linharticích. Žáci tercie nejprve také prováděli hydrologická měření, ve druhé části projektového dne zamířili do lesa, kde byla jejich cílem biometrie, tedy počet stromů na daném území, hustota zalesnění, vyška nejvyššího a nejnižšího stromu.