Kotva
Gymnázium Moravská Třebová
Mapa webu
A
A
A

GLOBE

Vloženo: 21.3.2017 | Autor: admin| Zobrazeno: 182x | Upraveno: 21.3.2017 Upravil: admin

 

GLOBE je dlouhodobý mezinárodní program, který podporuje u žáků zájem o přírodu a přírodní vědy a rozvíjí metody badatelsky orientovaného vyučování. Žáci pozorují a zkoumají životní prostředí pomocí praktických postupů a využívají výsledky svého bádání k identifikaci a řešení environmentálních problémů v okolí své školy. Data naměřená žáky slouží vědcům k ověřování hypotéz a modelů a prostřednictvím mezinárodní databáze www.globe.gov jsou k dispozici i široké veřejnosti. Do programu je zapojeno 112 zemí ze všech kontinentů. V roce 2012 se projektu účastnilo 142 škol z České republiky. Další informace o české sekci projektu GLOBE naleznete na webových stránkách.V rámci projektu žáci mohou žáci provádět měření:

 

  • meteorologická - vývoj počasí, měření teplot a srážek, typy mraků
  • hydrologická - kvalita a teplota vody na vybrané vodní ploše
  • fenologická - změny přírody v průběhu roku
  • pedologická - vlastnosti půd
  • biometrická - druhy rostlin, pokryvnost, u stromů výšku a obvod kmene

 

Naše škola je do projektu zapojena od roku 2004.

 

V současné době provádíme hydrologická měření na Udánském potoku a meteorologická měření v meteorologické budce v areálu školy.

 

Žáci zapojení do projektu na naší škole se pravidelně účastní setkání nazvaného GLOBE Games, které každoročně v květnu hostí některá z GLOBE škol. Během čtyřdenní akce se žáci účastní terénní hry, studentské konference a celé řady doprovodných programů, získávají nové zkušenosti a navazují nová přátelství.

 


V roce 2012 proběhly GLOBE Games v Litomyšli. Naši žáci zde představili výsledky svých pozorování vztahující se k nástupu vegetace šeříku v různých nadmořských výškách. Nutno poznamenat, že získali obdiv poroty nejen za vybrané téma a dosažené závěry, ale také za vysokou úroveň prezentace výsledků.

 

V roce 2013 se GLOBE Games uskuteční v Litvínově.