Kotva
Gymnázium Moravská Třebová
Mapa webu
A
A
A

E-learning


 
Co je to e-learning?
E-learning je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia. 


E-learning je forma vzdělávání využívající multimediální prvky - prezentace a texty s odkazy, animované sekvence, videosnímky, sdílené pracovní plochy, komunikaci s lektorem a spolužáky, testy, elektronické modely procesů, atd. v systému pro řízení studia (LMS). 


Výhody e-learningu
 • obsahuje přehled kurzů z jednotlivých klíčových aktivit na společném místě

 • nezávislý na instalaci softwaru, na místě i čase – žák se může vzdělávat kdy chce, jak dlouho chce a odkudkoliv; potřebuje k tomu počítač a internet 

 • minimální náklady
 • rychlá aktualizace
 • interaktivní – žák si může ověřovat získané znalosti
 • testování – kurz bude doplněn vstupními testy, pracovními listy, cvičeními a závěrečným testem pro ověření získaných znalostí
 • archiv výsledků testování – výsledky testů jsou ukládány a i po čase se může žák k nim vrátit
 • vyhodnocovací systém – změří efektivitu vzdělávání 

 

Činnost klíčové aktivity

 • tvorba příručky pro učitele E-learning 
 • tvorba příručky pro žáky E-learning
 • proškolení lektorů ostatních klíčových aktivit: Grafické studio; Angličtina interaktivně; Výchova ke zdravému životnímu stylu; Základní a střední škola etikety; Fyzikální praktikum; Život v přírodě a učitelů z referenčních škol 

 

Školení

 • 10. října 2009 proběhlo školení lektorů KA Pilotní ověřování
Ve školním roce 2010/2011 probíhá zavádění LMS Moodle do výuky v předmětech:

 • Informační a komunikační technologie – 3. AV; 5. AV; 6. AV; 2. A
 • Informatika a výpočetní technika – 7. AV; 3. A
 • Digitální technologie – 4. AV
 • Anglická konverzace – 3. A; 7. AV; 4. A
 • Fyzikální praktikum – 4. AV 

WORKSHOP – 21. březen 2011

Zájemci se seznámili s prostředím LMS a vyzkoušeli si tvorbu výukové jednotky. 

 

Výstupy klíčové akivity: 

 • publikace „E-learning – příručka pro učitele“ (format *.pdf) (Velikost: 688.72 kB)
 • publikace „E-learning – příručka pro žáky“ (format *.pdf) (Velikost: 553.35 kB)