Kotva
Gymnázium Moravská Třebová
Mapa webu
A
A
A

Angličtina interaktivně

Vloženo: 22.3.2017 | Autor: admin| Zobrazeno: 170x | Upraveno: 22.3.2017 Upravil: admin

 
Cílem klíčové aktivity „Angličtina interaktivně“ je vytvoření výukových materiálů využívajících IT. Bude vytvořeno 50 výkladových a motivačních prezentací a v návaznosti na ně pracovních listů. Materiály budou zaměřeny na všechny aspekty života a společnosti v anglicky mluvících zemích (reálie, svátky, literatura, kultura, …). 
 
V dalších fázích projektu dojde k pilotnímu ověření materiálů ve výuce, k ověření učiteli z referenčních škol a k vložení vytvořených materiálů do e-learningu. Využitím moderních metod (využití IT v cizím jazyce, práce s internetem, projektové učení, skupinová práce, e-learning) dojde ke zvýšení atraktivnosti výuky, větší motivaci studentů, jejich samostatnosti a jistoty vyjadřování a prezentace, tedy dovedností potřebných k nové maturitě. Informace z e-learningu budou studenti využívat při samostudiu, v projektových úkolech, kde budou rozvíjet kompetenci k učení a kompetenci komunikativní. 
 
V rámci klíčové aktivity byly vytvořeny výukové materiály využívající IT. Výkladové a motivační prezentace pokrývají různé aspekty života, společnosti a reálií anglicky mluvících zemí a České republiky.


Ve školním roce 2009/2010 začalo ověřování aktivity, bylo realizováno ve třídách 3. A, 4. A a 8. AV.
 


Ve školním roce 2010/2011 probíhá ověřování ve třídách 4. A a 7. AV. Materiály byly vloženy do prostředí Moodle a e-learning je využíván při výuce, samostudiu, domácí přípravě i v úkolech. 

Materiály jsou od září 2010 ověřovány i na referenční škole.

Workshop – 19. ledna 2011

Výstupem klíčové aktivity je elektronická kolekce interaktivních prezentací, pracovních listů, testů a metodická příručka pro učitele.