Kotva
Gymnázium Moravská Třebová
Mapa webu
A
A
A

Výchova ke zdravému životnímu stylu


 
Charakteristika
Klíčová aktivita se zaměřuje na pohybovou aktivitu žáků ve věku 15-16let. Žáci budou mít vytvořeno zázemí pro rozvoj tělesné zdatnosti, budou vedeni k osvojení a pravidelnému používání kondičních programů, který si zvolí na základě svých pohybových zájmů a zdravotních potřeb.Budou si své individuální výkony zaznamenávat v elektronické formě a za určité období provedou grafické vyhodnocení. Hlavním cílem je naučit žáky monitorovat a regulovat svou fyzickou zátěž v závislosti na svém předcházejícím zdravotním stavu. Budou postupně vytvořeny prezentace kondičních programů, pracovní listy pro žáky, metodické příručky. Výukové prezentace se stanou součástí e-learningu.

Pilotní ověřování
Na začátku řijna 2009 jsme spustili první fázi pilotního ověřování klíčové aktivity „Výchova ke zdravému životnímu stylu“.

Žáci jsou rozděleni do tří skupin – jedna chlapecká, dvě dívčí (třídy 1. A;5. AV; 3. A; 4. A). Jednotlivé skupiny mají konkrétní zaměření (posilování; zlepšování fyzické kondice – vytrvalosti; tvarování postavy). Skupiny se schází dvakrát týdně po 60 minutách. 
Žáci pracují s jednotlivými přístroji (sporttester, rotopedy, elipticaky, posilovací věž), monirotují si tepovou frekvenci během cvičení; zaznamenali si výchozí míry (tělesná hmotnost, výška). 
Pracují s pracovními listy, které konkretizují činnosti k jednotlivým cvičebním jednotkám. 

Pilotní ověřování ve školním roce 2010/2011.

Aktivita je ověřována osmičlennou skupinou z 1. A. Jsou realizovány programy na posilování a formování postavy, je využíváno všech dostupných přístrojů a pomůcek. Cvičební jednotky probíhají dvakrát týdně po 60 minutách.

Byl navázán kontakt s referenční školou a ověřovateli byly předány materiály.

Workshop – 8. dubna 2011 

Výstupem klíčové aktivity je elektronická kolekce interaktivních prezentací, pracovních listů, testů a metodická příručka pro učitele.