Kotva
Gymnázium Moravská Třebová
Mapa webu
A
A
A

Základní a střední škola etikety


Charakteristika
Motto: „Slušnost je člověku vrozená, zdvořilosti se musíme učit“. 
(Guth-Jarkovský) Cílem klíčové aktivity Základní a střední škola etikety je seznámit žáky se všemi formami společenského styku, se správným řešením společenského jednání jak doma, tak i v cizině a poskytnout praktické návody, aby žáci aktivně uplatňovali osvojené vědomosti, dovednosti a hodnotové postoje v modelových situacích. Pro výuku etikety na ZŠ A SŠ neexistuje dosud kompletní výukový program, který by respektoval potřeby vyučujících. Vytvoření výukových materiálů by tak mohlo napomoci alespoň částečně tento deficit zaplnit.Klíčová aktivita Základní a střední škola etikety přispěje k rozvoji klíčových kompetencí a realizaci průřezových témat RVP ZV a RVP G. Rozvine schopnost žáků aktivně se zapojovat do řešení problémových situací, naučí je vyjadřovat a obhajovat své názory, spolupracovat s týmem. Zdrojem zpětné vazby budou poznatky z chování při školních a mimoškolních aktivitách. Pilotní ověřování
Dne 21.10. 2009 proběhlo v tříhodinovém projektu první pilotní ověřování klíčové aktivity Základní a střední škola etikety – Kultura komunikace ve třídě 3. AV.
Žáci pracovali v šesti skupinách. Seznámili se s klíčovými slovy z oblasti komunikace. Plnili úkoly týkající se především neverbální komunikace. 
 Pilotní ověřování Základní škola etikety
24. březen 2010 


25. červen 2010


Pilotní ověřování Střední škola etikety
20. prosinec 2010 
WORKSHOP – mezinárodně
18. duben 2011 proběhl v rámci projektu ESF „S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí“ na moravskotřebovském gymnáziu společný workshop klíčových aktivit Základní a střední škola etikety a Život v přírodě. Během něj si lektoři vyměňovali se zástupci referenčních škol zkušenosti z pilotního ověřování. Zástupkyně referenční školy z II. ZŠ v Moravské Třebové se pozitivně vyjádřila k obsahu i využívání pracovních listů a prezentací z jednotlivých tematických celků (Kultura komunikace, Kultura stolování, Kultura odívání). Milými hosty na workshopu byli studenti z finského města Hämeenlinna, kteří jsou společně s našimi studenty zapojeni do mezinárodního projektu Comenius. Součástí workshopu byla velikonoční dílna, z níž si studenti odnášeli poznatky o odlišných velikonočních tradicích ve Finsku a u nás, vlastnoručně upletené pomlázky i malované kraslice. Workshop byl završen ukázkou velikonoční tabule doplněné o ochutnávku tradičních pochutin. 

 Výstupy klíčové aktivity:

  • výukové DVD „Škola etikety“>>>
  • metodická příručka k DVD (format *.pdf) (Velikost: 191.39 kB)