Kotva
Gymnázium Moravská Třebová
Mapa webu
A
A
A

Fyzikální praktikum


Cílem klíčové aktivity je vytvoření výukového materiálu pro laboratorní práce z fyziky.

 

S tímto cílem souvisí zařazení ICT do výuky předmětu fyzika a tím zatraktivnění a zkvalitnění výuky. Při zapojení výpočetní techniky do výuky chceme docílit zvýšení samostatnosti a tvořivosti žáků, chceme připravit absolventy, kteří budou schopni uplatnit teoretické i praktické dovednosti. 

 

Ke každé laboratorní práci bude vytvořen soubor, který bude obsahovat prezentaci dané laboratorní práce, pracovní list se souborem testových otázek. Přístup na internet umožní studentům vyhledávat odpovědi na otázky, ověřit si dosažené výsledky a rozšířit znalosti na dané téma. Na konci každé laboratorní práce odevzdají zpracovaný a vytištěný pracovní list i s odpověďmi na dané otázky.

 

Chceme docílit samostatnosti žáků, schopnosti spolupráce ve skupinách a schopnosti řešit problémy eventuelně najít správné odpovědi. 

 

Pilotní ověřování
Ve školním roce 2010/2011 probíhá ověřování výukového materiálu ve třídě 4. AV – fyzikální praktikum Workshop – 8. listopad 2010 

Žďár nad Sázavou – „Poznávejme se!“ – 11. listopad 2010 


Výstupem klíčové aktivity je kolekce výukového materiálu (pracovní listy a testy pro žáky) k laboratorním cvičením; součástí je elektronická metodická příručka pro učitele.