Kotva
Gymnázium Moravská Třebová
Mapa webu
A
A
A

Udržitelnost KA 2012 - 2016


Klíčová aktivita – E-learning

Učitelé do e-prostředí vkládají své výukové materiály (prezentace, pracovní listy,…), které slouží žákům ve výuce, k samostudiu nebo ke vkládání vytvořených dokumentů.

 

Klíčová aktivita – Grafické studio

Stanovené cíle a výstupy této aktivity jsou v průběhu udržitelnosti naplňovány v předmětu Digitální technologie (4. AV). Prostřednictvím této aktivity dochází k rozvoji především klíčové kompetence:

 

  • k učení;
  • k řešení problémů;
  • komunikativní;
  • sociální a personální 

 

Referenční škola – z výukových materiálů používá prezenatce k audio.

 

Klíčová aktivita – Angličtina interaktivně

Výstupy jsou udržovány ve čtyřech třídách posledních dvou ročníků studia v hodinách anglického jazyka. Využívají se přímé prezentace a e-learningové prostředí školy.

 

Klíčová aktivita – Výchova ke zdravému životnímu stylu

V rámci udržitelnosti klíčové aktivity probíhají kroužky posilování. Žáci si v každé cvičební jednotce zvolí kondiční program dle svých individuálních potřeb a zájmů. Vybavení posilovny je využíváno i v hodinách tělesné výchovy.

 

Klíčová aktivita – Základní a střední škola etikety

Výukový materiál je využíván v hodinách českého jazyka a literatutry, výtvarné výchovy, občanské výchovy a základů společenských věd. V projektových dnech Vánoce a Den dětí si žáci rozšiřují praktické dovednosti v oblasti společenského styku. Hlavní náplní je rozvoj komunikativní kompetence a kompetence sociální a personální.

 

Klíčová aktivita – Fyzikální praktikum

Stanovené cíle a výstupy této aktivity jsou v průběhu udržitelnosti naplňovány v předmětu Fyzikální praktikum (4. AV).

 

Klíčová aktivita – Život v přírodě

Vytvořené materiály jsou využívány ve výuce biologie:

  • 1. AV – témata Rostlinná buňka, Rostlinné orgány
  • 2. AV – témata Hmyz, Bezblanní živočichové
  • 2. AV – projektové dny Výskyt kůrovců v okolí MT, Ekosystém lesa