Kotva
Gymnázium Moravská Třebová
Mapa webu
A
A
A

Fyzika lidského těla


Projektový den Fyzika lidského těla se konal v rámci propojení předmětů matematiky, fyziky a biologie. Žáci z 3. AV měřili fyzikální veličiny a parametry popisující lidské tělo (např. hmotnost, výšku, index plochosti nohou, tepovou frekvenci, krevní tlak, vitální kapacitu plic). Naměřené hodnoty zpracovávali početně a graficky podle statistických metod (aritmetický průměr, medián, modus).