Kotva
Gymnázium Moravská Třebová
Mapa webu
A
A
A

Voda jako základ života


Projektového dne Voda jako život se zúčastnilo 20 žáků. V úvodu jsme se formou motivačního rozhovoru zaměřili na vodu jako životodárnou tekutinu, jejíž vlastnosti jsme zkoumali z hlediska fyzikálního, biologického a chemického. Potom se žáci rozdělili do tří skupin, v laboratoři fyziky prakticky určovali hustotu vody, pozorovali chování těles na povrchové vrstvě kapaliny, kapilární jevy, sestavili jednoduchý hydraulický lis, pozorovali chování kapaliny ve spojených nádobách. V laboratoři chemie zkoumali např. povrchové napětí vody, soudržnost jejích molekul, rozpustnost látek ve vodě. V biologické laboratoři zkoumali vzorky vod z různých zdrojů z hlediska výskytu organismů, z hlediska čistoty, určovali pH. Na závěr žáci nové poznatky z projektového dne zpracovali do posterů.