Kotva
Gymnázium Moravská Třebová
Mapa webu
A
A
A

Reklama


Projektové dny Reklama probíhaly v dubnu pro žáky 6. AV. Žáci se po dobu tří dnů věnovali jedinému tématu, avšak z různých úhlů pohledu. Lektoři téma pro žáky zpracovali v pěti vyučovacích předmětech, čímž názorně dokázali, že oblast reklamy zasahuje prakticky do všech sfér lidského života. 

Matematický blok:

  • prováděli kvantitativní analýzu vkládané inzerce v různých typech tištěných periodik. výstupy následně zapisovali do tabulek a v programu MS Excel graficky vizualizovali

Fyzikální blok:

  • srovnávali výkonnosti rychlovarných konvic různých značek 

Základy společenských věd – psychologie:

  • dozvěděli se o jednotlivých druzích manipulativního působení, které se v reklamě vyskytují 

Chemický blok:

  • odhalovali přítomnost některých aditiv v potravinářských výrobcích 

Informační a komunikační technologie 

  • tvořili vlastní reklamní letáky a internetové reklamní bannery v grafických programech 

 

Výstupy žáků – reklamní banery

Výstupy žáků – reklamní letáky