Kotva
Gymnázium Moravská Třebová
Mapa webu
A
A
A

Hřebeč


První z projektových dní se odehrával přímo v terénu. Během přibližně třicetikilometrové trasy, kterou absolvovali na kolech, plnili gymnazisté řadu rozmanitých úloh. Vrtali půdní sondu, zjišťovali pH půdy v různých místech trasy, zkoumali prostředí koryta Rezavého potoka, hledali fosílie, určovali azimuty sídel spatřených z rozhledny na Strážném vrchu a v neposlední řadě se seznamovali rovněž s organismy typickými pro zdejší krajinu.
Druhý z projektových dní se odehrával ve škole a zabýval se detailnějším rozborem některých přírodnin. Gymnazisté zkoumali vlastnosti půd odebraných ve vybraných partiích Hřebečovského hřbetu, hledali organismy ve vzorcích vod z Udánského a Boršovského rybníka, prostřednictvím senzorů Pasco sledovali změny koncentrace kyslíku při fotosyntéze nebo průběh transpirace u vybraných rostlin. Pracovali rovněž s daty naměřenými prostřednictvím přístrojů GPS.