Kotva
Gymnázium Moravská Třebová
Mapa webu
A
A
A

Keramická dílna


Projektové dny se uskutečnily pro žáky 4. AV. 
Z chemického hlediska byl zaměřen na shrnutí znalostí žáků z obecné a anorganické chemie – jednoduché jednotlivé dílčí praktické úkoly byly snadno proveditelné. Zároveň byl zaměřen na zručnost a fantazii žáků, kterou mohli při zhotovování keramického výrobku uplatnit. Žáci si vyzkoušeli kombinování barev při glazování, což pro mnohé byl úkol složitější. Výrobky se ve většině případů žákům povedly a zdobí okna na chodbách školy.