Kotva
Gymnázium Moravská Třebová
Mapa webu
A
A
A

Zpravodajství


Projektový den vhodně doplnil závěr z vybraných exkurzí a projektových dnů 

 

Vodní elektrárna

Žáci 6. AV měli za úkol zpracovat odborný text s fotografiemi v podobě komiksu z půběhu celé exkurze. 

Základy natáčení a workshop

Žáci 4. AV zpracovávali průběh exkurze v podobě reklamního článku v textovém programu, kde si vymysleli 4 otázky a pak na ně odpovídali v podobě dialogu. Jejich práce byly vytištěny v časopise Donašeč – vydávaný střediskem IMPULS Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit. 

Technické muzeum

Žáci 2. AV v rámci projektového dne zpracovávali informace z exkurze. Jejich úkolem bylo napsat e-mailovou zprávu o průběhu exkurze a doplnit obrázky. 

 

Flora Olomouc

Žáci 5. AV měli za úkol zpracovat webové stránky o průběhu exkurze. Své webové stránky prezentovali před spolužáky.

 

Synthesia

Žáci 5. AV měli za úkol zpracovat webovou stránku s fotografiemi o průběhu exkurze. Své webové stránky prezentovali před spolužáky. Chemické pokusy v laboratoři očima žáků

Žáci 3. AV měli za úkol zpracovat více stránkový textový dokument o průběhu projektového dne a doplnit celý dokument grafickými objekty (vlastní fotografie).