Kotva
Gymnázium Moravská Třebová
Mapa webu
A
A
A

Vodní elektrárna


Žáci 6. AV nejprve v infocentru elektrárny zhlédli dokument pojednávající o výstavbě a fungování technického díla, poté zamířili do strojovny zahloubené do skalního masivu a na závěr vyjeli k dolní i horní nádrži přečerpávací elektrárny. Vzhledem k tomu, že zařízení bylo aktuálně v provozu, naskytla se účastníkům zajímavá příležitost pozorovat, jak dochází ke klesání hladiny vody v horní nádrži. 
Zvládli rovněž trasu vedenou Divokým dolem s výstupem na Praděd. Cestou si všímali, jak vlivem vody a gravitace dochází k proměnám zemského povrchu, zároveň sledovali, jak se se vzrůstající nadmořskou výškou mění teplota a druhová skladba vegetace. Odměnou za náročné stoupání se všem účastníkům stal jedinečný pohled do krajiny z nejvyššího vrcholu Moravy. 

26. září 201421. květen 2014


14. květen 2013