Kotva
Gymnázium Moravská Třebová
Mapa webu
A
A
A

Primánci v Udánském lese

Vloženo: 16.11.2017 | Zobrazeno: 470x |

Před podzimními prázdninami jsme se vydali se žáky primy na projektový den Životopis stromů do Udánského lesa. Počasí nám sice nepřálo, ale žáci i přesto s chutí plnili zadané úkoly týkající se biologie a výtvarné výchovy. Na začátku byli rozděleni podle „vůní v kelímku“ do několika skupin, ve kterých pracovali po celý projektový den.
Pozorovali pod mikroskopem vnitřní stavbu listu, poznávali stromy, snímali frotáže kůry a listů stromů, vytvářeli skřítka z přírodnin.
Závěrečný úkol splnili následující den, kdy v hodině českého jazyka napsali příběh o skřítku-ochránci lesa. Projektový den se vydařil a přispěl nejen k získání dalších přírodovědných poznatků, ale i ke spolupráci v nově se vytvářejícím kolektivu.
 
Iva Skoupá