Kotva
Gymnázium Moravská Třebová
Mapa webu
A
A
A

Slovo ředitelky


Vážení rodiče, milí žáci,    dovolte, abych Vás informovala o možnostech studia na Gymnáziu v Moravské Třebové. 

 

Je pro Vás právě naše gymnázium nejlepší volbou? 

 

Odpověď je jednoduchá – na naší škole může studovat žák nejen s všeobecným zaměřením, ale i žák profilující se na odborné studium. 

 

  • Školní vzdělávací program gymnaziálního oboru je zaměřen na získávání kompetencí vlastní aktivitou, na tvořivost a adaptabilitu již od nižšího stupně gymnázia. Studium je zaměřeno všeobecně, důraz je kladen na výuku a využívání cizích jazyků a informatiky. Systém volitelných předmětů je přizpůsobován potřebám žáků tak, že každý má možnost osobního růstu a profilace. Gymnázium je díky širokému spektru vyučovacích předmětů tou nejlepší přípravou ke studiu na vysoké škole. 

  • Školní vzdělávací program odborného vzdělávání v oboru Informační služby je koncipován tak, aby absolvent získal dostatečné vzdělání pro práci s informačními systémy v širokém spektru oborů. Nedílnou součástí je odborná praxe, výuka dvou cizích jazyků a kvalitní příprava na maturitní zkoušku. Studium je podporováno odbornou firmou, žákům je poskytováno stipendium. 

  • Gymnázium Moravská Třebová nabízí řadu nadstandardních aktivit, a tím svým žákům umožňuje zahraniční výjezdy a stáže, realizaci vědeckých projektů v oblasti robotiky, programování, přírodních věd, zapojení do mimoškolních aktivit - sportovních, hudebních, dramatických. 

  • Moravská Třebová je přirozeným i správním centrem regionu, kde se žáci mohou plně věnovat nejen studiu, ale rozvíjet své zájmy v bohatých aktivitách mimo vyučování.