Akce školy

Název budoucí akce:
Datum akce:
Svitavy – Okresní kolo Programování
1.4.2017
Den dětí na GMT
29.6.2017
Informační schůzka rodičů
1.9.2017
Zahájení školního roku 2017/2018
4.9.2017
Adaptační a prožitkový kurz
5.9.2017
Maturita podzim - ústni zkoušky
11.9.2017
Atletický čtyřboj
14.9.2017
STK
18.9.2017
6. AV - Exkurze Dlouhé Stráně
20.9.2017
Corny pohár - okresní kolo
21.9.2017
5.AV - Exkurze věznice Mírov
26.9.2017
4. AV - Exkurze Boskovice
27.9.2017
Středoškolský atletický pohár - krajské kolo
27.9.2017
Volný den vyhlášený ředitelkou školy
29.9.2017
Setkání s rodiči 1. AV od 16:00 hod.
3.10.2017
Exkurze - Filharmonie Praha
4.10.2017
7. AV + 8. AV - Exkurze Osvětim
5.10.2017
Exkurze - památky UNESCO Olomouc (vybraní žáci 7. AV)
11.10.2017
Bílá pastelka - veřejná sbírka (celorepubliková akce)
11.10.2017
Exkurze - Technické muzeum Brno (1. AV)
17.10.2017
Projektový den - Region Moravskotřebovska (1. AV)
19.10.2017
Projektový den - Životopis stromů (1.AV)
25.10.2017
Podzimní prázdniny
26.10.2017
Podzimní prázdniny
27.10.2017
Exkurze - Pevnost poznání Olomouc (3. AV)
1.11.2017
Logická olympiáda - krajské kolo (postupující žáci)
3.11.2017
Schůzka zástupců SRPŠ (od 16:30)
8.11.2017
Miniolympiáda z přírodovědy
8.11.2017
Ovodní kolo florbalu H+D kategorie III. (od 14:00 na GMT)
9.11.2017
Projektový den - Hroby významných německých osobností Moravskotřebovska (7.AV)
10.11.2017
Čtvrtletní pedagogická rada
14.11.2017
1.kolo Středoškolské futsalové ligy (Polička)
14.11.2017
Okresní kolo družstev v plavání (Polička)
15.11.2017
Obvodní kolo basketbalu H+D SŠ (GMT)
16.11.2017
Okresní kolo basketbalu kat. SŠ (GMT)
21.11.2017
Obvodní kolo florbalu kat. D IV. (GMT)
22.11.2017
Den otevřených dveří (14:00 - 17:00)
23.11.2017
Překladatelská soutěž JUVENES TRANSLATORES (GMT)
23.11.2017
Obvodní kolo florbalu kat. H IV.
23.11.2017
Matematická soutěž Náboj - junior (Brno)
24.11.2017
Obvodní kolo volejbalu SŠ (GMT)
28.11.2017
Okresní kolo florbalu kat. D III. (GMT)
29.11.2017
Okresní kolo florbalu D IV. (GMT)
30.11.2017
Soutěž Best in English (GMT)
30.11.2017
Okresní kolo volejbalu SŠ (Polička)
5.12.2017
Olympiáda v AJ kat. I.B - školní kolo
6.12.2017
Volby do školské rady
7.12.2017
Obvodní kolo florbalu kat. D SŠ (GMT)
7.12.2017
Maturitní ples (jídelna Hedvy)
8.12.2017
2. kolo SFL chlapci (Holice)
13.12.2017
Obvodní kolo florbalu kat. H V. (GMT)
14.12.2017
1. kolo SFL dívky (Choceň)
14.12.2017
Projektový den - Voda jako základ života (2.AV)
18.12.2017
Olympiáda v AJ kat. II.B - školní kolo
19.12.2017
Dějepisná olympiáda - školní kolo
20.12.2017
Konzultace s vyučujícími
3.1.2018
Konverzační soutěž v AJ kat. III. (GMT)
4.1.2018
LVK tříd 2. AV + 6. AV (Ramzová)
7.1.2018
Poslední termín k odeslání přihlášek k přípravným kurzům
10.1.2018
Poslední termín k odeslání přihlášek k přijímacím zkouškám nanečisto
15.1.2018
Den otevřených dveří (14 - 17 hodin)
16.1.2018
Zahájení přípravných kurzů (od 15:15)
16.1.2018
Návštěva divadelního představení (Olomouc)
17.1.2018
Dějepisná olympiáda - okresní kolo (Svitavy)
17.1.2018
3. kolo SFL - chlapci (Polička)
22.1.2018
Krajské kolo florbalu kat. III. (Litomyšl)
23.1.2018
Pololetní pedagogická rada
24.1.2018
Konverzační soutěž v AJ kat. III (GMT)
25.1.2018
Olympiáda z ČJ - okresní kolo (Svitavy)
29.1.2018
Listování - scénické čtení (1.AV - 5.AV)
29.1.2018
Vydávání výpisu z vysvědčení
31.1.2018
Kyberšikana - beseda (7.AV)
1.2.2018
Ekonomická olympiáda-krajské kolo (Pardubice)
7.2.2018
Obvodní kolo halové kopané (8.+9.ročník ZŠ) - Mor. Třebová
8.2.2018
Biologická olympiáda kat. C+D - školní kolo
8.2.2018
Amavet - okresní kolo (Lanškroun)
9.2.2018
Okresní kolo olympiády v NJ kat. III. (Svitavy)
14.2.2018
Okresní kolo olympiády v AJ kat. I.B, II.B (Litomyšl)
15.2.2018
Zeměpisná olympiáda - okresní kolo (Svitavy)
20.2.2018
Konverzační soutěž v AJ kat. III - okresní kolo (Jevíčko)
21.2.2018
Obvodní kolo basketbalu kat. H IV. (GMT)
22.2.2018
Obvodní kolo basketbalu kat. D IV. (GMT)
27.2.2018
Obvodní kolo basketbalu kat.H+D III. (GMT)
1.3.2018
Okresní kolo basketbalu kat. H IV. (Svitavy)
5.3.2018
Okresní kolo basketbalu kat. D III. (GMT)
6.3.2018
Krajské kolo olympiády v NJ kat. II.B (Pardubice)
6.3.2018
Okresní kolo basketbalu kat. H III. (GMT)
7.3.2018
Okresní kolo basketbalu kat. D IV. (GMT)
8.3.2018
Krajské kolo olympiády v AJ kat. II. B (Pardubice)
8.3.2018
Krajské kolo soutěže Amavet (Pardubice)
8.3.2018
Krajské kolo soutěže Amavet (Pardubice)
9.3.2018
12. 3.-16. 3. 2018 - Jarní prázdniny
12.3.2018
Matematický klokan (1.AV-7.AV) - školní kolo (GMT)
19.3.2018
Dějepisná olympiáda - krajské kolo (Pardubice)
20.3.2018
Astronom. olympiáda - krajské kolo-prezenční část (GMT)
23.3.2018
O bílého havrana E.A.Poea (Pardubice)
27.3.2018
Krajské kolo silového čtyřboje družstev SŠ (GMT)
27.3.2018
Velikonoční prázdniny
29.3.2018
Eexkurze - Okresní soud Svitavy (8.AV)
4.4.2018
SOČ - okresní kolo (Česká Třebová)
4.4.2018
Beseda s cestavateli - Vietnam (2.AV,6.AV)
9.4.2018
Písemná část profil.zkoušky z Aj
10.4.2018
MZ ČJ - písemná práce
11.4.2018
Biologická olympiáda - okresní kolo (Litomyšl)
12.4.2018
Divadelní představení - Othello (5.AV,6.AV) - Pardubice
12.4.2018
Pedagogická rada + třídní schůzky
12.4.2018
Jednotné testy PŘ (5. roč.) - 1.termín
13.4.2018
Jednotné testy PŘ (2. termín)
17.4.2018
Matematická olympiáda - okresní kolo (Litomyšl)
17.4.2018
Okresní kolo OVOV (Moravská Třebová)
18.4.2018
projekt Battlefield (5.AV) - Olomouc
19.4.2018
Biologická olympiáda kat. C - okresní kolo (Litomyšl)
23.4.2018
Projektový den Hřebeč (5.AV)
23.4.2018
Pythagoriáda - školní kolo
25.4.2018
Zájezd - Rakousko (výběr žáků GMT)
27.4.2018
Společná část MZ (od 2.-4. 5. 2018)
2.5.2018
Obvodní kolo Poháru rozhlasu kat. III.+IV. (II. ZŠ M.T.)
3.5.2018
Informační schůzka k zájezdu do Švédska od 16:30 (GMT)
3.5.2018
Projektový den - Hvězdárna M.T. (zájemci 1.AV, od 20:00-24:00))
4.5.2018
Poznávání živočichů - vybraní žáci (DDM M.T.)
9.5.2018
SOČ - krajské kolo (Chrudim)
10.5.2018
Poslední termín k odevzdání přihlášek do 2. kola PŘ
10.5.2018
Exkurze - Hvězdárna H. Králové (6.AV)
11.5.2018
Exkurze - památky UNESCO (2.AV) - Litoymšl
16.5.2018
Okresní kolo plážového volejbalu - M. Třebová
17.5.2018
2. kolo PZ - GMT (viz harmogram)
18.5.2018
Od 21. 5. - 24. 5. 2018 - Volné dny vyhlášené ředitelkou školy
21.5.2018
21. 5. - 24. 5. 2018 - ústní maturitní zkoušky
21.5.2018
OVOV - krajské kolo (II. ZŠ M. Třebová)
22.5.2018
Biologická olympiáda kat. D - krajské kolo (Chrudim)
25.5.2018
Od 28. 5. - 1. 6. 2018 probíhají konzultace s rodiči žáků
28.5.2018
28.5.-29.5.2018 - exkurze kraje ČR (4.AV)
28.5.2018
Pythagoriáda - okresní kolo (Svitavy)
29.5.2018
Od 3. 6.-11. 6. 2018 - zájezd přihlášených žáků do Švédska
3.6.2018
Poznávání rostlin (DDM M.T.)
6.6.2018
Republikové finále v plážovém volejbale
12.6.2018
Exkurze Kutná Hora - 4.AV
12.6.2018
Exkurze ZOO Olomouc - 2.AV
14.6.2018
PD - Životopis stromů (1. AV)
14.6.2018
od 17.-22. 6. 2018 - zájezd přihlášených žáků na Ukrajinu
17.6.2018
PD - ČOV Linhartice + výskyt kůrovců (2. AV)
18.6.2018
Exkurze - ČNB+Senát PČR (7.AV)
19.6.2018
Exkurze - Pevnost poznání Olomouc (4.AV)
19.6.2018
Cyklovýlet (1. AV)
20.6.2018
Softbal (3. AV)
20.6.2018
Cyklovýlet (2.AV)
21.6.2018
Softbal (4.AV)
21.6.2018
Turistika a pobyt v přírodě (3.AV)
21.6.2018
Turistika a pobyt v přírodě (3.AV)
22.6.2018
PD - Kouzlo rostlin (1.AV) - Brodek u Konice
25.6.2018
PD - Fyzika lidského těla (3.AV)
25.6.2018
Pedagogická rada (od 14.00 hod.)
25.6.2018
Volejbalový turnaj - studenti x kantoři
26.6.2018
OČMU (od 8.00-12.30)
27.6.2018
Sportovní den - vyšší stupeň G
28.6.2018
Den dětí - nižší stupeň G
28.6.2018
Vydávání vysvědčení
29.6.2018

Vytisknuto pomocí systému Univers CMS
Tvorba školních webů - www.vitalex.cz