Kotva

Historie školy


Významné letopočty

1477 
První zmínka o městské škole v Moravské Třebové 

1566
Nedaleko farního kostela postavena školní budova, která se zachovala dodnes 

1762
Zemřel primátor Josef Georg Zecha, který je považován za zakladatele školy 

1803
Provizorní otevření gymnázia, oficiální otevření povoleno 26. 7. 1804 

1829
Gymnázium bylo v Moravské Třebové zrušeno 

1834
Císař rozhodl o znovuotevření školy 

1874
Moravskotřebovské gymnázium se stalo státním reálným gymnáziem 

1882
Škola byla rozšířena a stala se druhým vyšším gymnáziem na Moravě 

1886
Na gymnáziu proběhly první maturitní zkoušky 

1903
Gymnázium oslavilo sto let své existence 

1921
Škola přejmenována na Německé státní reálné gymnázium 

1947
Další změna – reálné gymnázium 

1951
Gymnázium bylo protokolárně zrušeno 

1953
Škola obnovena v podobě jedenáctileté střední školy 

1960
Střední všeobecně vzdělávací škola 

1968
Zavedeno čtyřleté gymnázium, rozděleno na humanitní a přírodovědnou větev 

1990
Zřízeno víceleté gymnázium (nejprve sedmileté, od roku 1996 osmileté) 

Partneři