Kotva
Gymnázium Moravská Třebová
Mapa webu
A
A
A

Školní vzdělávací program


79-41-K/81 Gymnázium 

 • nižší stupeň
  Školní vzdělávací program vychází z RVP ZV upraveného Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základni vzdělávaní (čj. 2647/2013-210) a je rozpracován v samostatném dokumentu školy čj. GMT – 438/2013. 
  Podle ŠVP ZV (verze 4) (Velikost: 901.16 kB) se vyučuje ve všech ročnících nižšího stupně od 1. září 2013 – materiál neobsahuje podrobný rozpis učebních osnov. 
 • vyšší stupeň
  Školní vzdělávací program vychází z RVP G (verze 2); je rozpracován v samostatných dokumentech školy čj. GMT – 340/2010 a čj. GMT – 478/2015. 
  a) Podle ŠVP G (verze 2) se vyučuje od 1. září 2009 v 7.–8. ročníku vyššího osmiletého studia – materiál neobsahuje podrobný rozpis učebních osnov. 
  b) Podle ŠVP G (verze 3) (Velikost: 787.42 kB) se vyučuje od 1. září 2015 v 5.–6. ročníku vyššího osmiletého studia – materiál neobsahuje podrobný rozpis učebních osnov. 

 

72-41-M/01 Informační služby

Školní vzdělávací program vychází z RVP pro obor vzdělání a je rozpracován v samostatném dokumentu školy čj. GMT – 424/2013. 

 

Podle ŠVP (Velikost: 744.43 kB) se vyučuje od 1. září 2013 ve všech ročnících čtyřletého studia – materiál neobsahuje podrobný rozpis učebních osnov.

 

Kompletní Školní vzdělávací programy jsou k dispozici u ředitelky školy.