Kotva

Učební plány


Dlouhodobým cílem vedení školy a jejího pedagogického sboru je přitažlivá, moderní a úspěšná škola s pozitivními vztahy mezi učiteli, žáky a rodiči.

 

Studijní obory:

79-41-K/81 Gymnázium 

78-42-M/01 Technické lyceum

Výuka probíhá podle Školních vzdělávacích programů.


Učební plány pro školní rok 2021/2022

79-41-K/81 Gymnázium - nižší stupeň (zde)

79-41-K/81 Gymnázium - vyšší stupeň (zde)

78-42-M/01 Technické lyceum (zde) 

Partneři