Kotva

Školská rada


Volby do školské rady (2021 - 2024)

Vyhlášení

Volební komise

Kandidáti za oprávněné voliče

Výsledky voleb

 

Členové školské rady pro období 2021-2024:

Za zřizovatele: Alena Hellingerová, tel.: 466 026 585, e-mail: alena.hellingerova@pardubickykraj.cz

Za oprávněné voliče: Ing. Jaromír Kadlec, tel.: 603 432 833, e-mail: kadlecjaromir24@gmail.com

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Přemysl Dvořák, tel.: 777 801 656, e-mail: p.dvorak@gmt.cz


Volby do školské rady (2018 - 2020)

 

Členové školské rady pro období 2018-2020:

Za zřizovatele: Alena Hellingerová, tel: 466 026 585, e-mail: alena.hellingerova@pardubickykraj.cz
Za oprávněné voliče: Ing. Andrej Kašický, tel.: 733 389 497, e-mail:akasicky@seznam.cz
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Přemysl Dvořák, tel.: 777 801 656, e-mail: p.dvorak@gmt.cz
 


Zřizovací listina školské rady 

  

Partneři