Kotva

Volné místnosti


 

Žáci se v době svých volných hodin mohou zdržovat v těchto učebnách: přesný rozpis 

Srovnávejte vždy s aktuálním rozvrhem daného dne!

 

Volné učebny s dozorem: rozpis

Partneři