Kotva

Doučování žáků


Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová je zapojena do projektu Doučování žáků školy – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy. Cílem této investice je podpořit výsledky žáků ve vzdělávání, které byly způsobeny distanční výukou během uzavření škol.Podpora je poskytována převážně žákům, kteří jsou znevýhodněni a zaostávají ve vzdělávání. Forma doučování je individuální nebo skupinová. Doučování v dané oblasti (předmětu) vedou příslušní pedagogové školy.

Realizace projektu: 1. 1. 2022 – 30. 08. 2022

 

Partneři

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.