Kotva

Školní vzdělávací program


79-41-K/81 Gymnázium 

  • nižší stupeň
    Školní vzdělávací program vychází z RVP ZV upraveného Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základni vzdělávaní (čj. 2647/2013-210) a je rozpracován v samostatném dokumentu školy čj. GMT – 580/2017. 
    Podle ŠVP ZV (verze 4) se vyučuje ve všech ročnících nižšího stupně od 1. září 2017 – materiál neobsahuje podrobný rozpis učebních osnov. 

 

  • vyšší stupeň
    Školní vzdělávací program vychází z RVP G (verze 2); je rozpracován v samostatném dokumentu školy čj. GMT – 581/2017. 
    Podle ŠVP G (verze 3) se vyučuje od 1. září 2018 ve všech ročnících vyššího stupně – materiál neobsahuje podrobný rozpis učebních osnov. 

78-42-M/81 Technické lyceum

Školní vzdělávací program vychází z RVP Technické lyceum; je rozpracován v samostatném dokumentu školy čj. GMT – 623/2019. 
Podle ŠVP TL se vyučuje od 1. září 2019 v 1.ročníku Technického lycea – materiál neobsahuje podrobný rozpis učebních osnov. 

 

Kompletní Školní vzdělávací programy jsou k dispozici u ředitelky školy. 

 

Partneři

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.