Kotva

Školní vzdělávací program


79-41-K/81 Gymnázium 

  • nižší stupeň
    Školní vzdělávací program vychází z RVP ZV upraveného Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základni vzdělávaní (čj. 2647/2013-210) a je rozpracován v samostatném dokumentu školy čj. GMT – 580/2017. 
    Podle ŠVP ZV (verze 4) se vyučuje ve všech ročnících nižšího stupně od 1. září 2017 – materiál neobsahuje podrobný rozpis učebních osnov. 

 

  • vyšší stupeň
    Školní vzdělávací program vychází z RVP G (verze 2); je rozpracován v samostatném dokumentu školy čj. GMT – 581/2017. 
    Podle ŠVP G (verze 3) se vyučuje od 1. září 2018 ve všech ročnících vyššího stupně – materiál neobsahuje podrobný rozpis učebních osnov. 

78-42-M/81 Technické lyceum

Školní vzdělávací program vychází z RVP Technické lyceum; je rozpracován v samostatném dokumentu školy čj. GMT – 623/2019. 
Podle ŠVP TL se vyučuje od 1. září 2019 v 1.ročníku Technického lycea – materiál neobsahuje podrobný rozpis učebních osnov. 

 

Kompletní Školní vzdělávací programy jsou k dispozici u ředitelky školy. 

 

Partneři