Kotva

Veřejné zakázky


Červen 2020

Pracovní stanice a další vybavení učebny ICT

Výzva

Priloha č_1_Krycí list

Příloha č. 5_Položkový rozpočet

Příloha č. 6_Technické parametry

Příloha č_2_čestné prohlášení

Příloha č_3_souhlas smlouva

Příloha č_4_smlouva a OP 

Dotaz a odpověď č.1 k zadávací dokumentaci

Protokol o otevírání obálek

 


Březen 2020

Rekonstrukce sociálního zařízení - stará budova

Výzva

Příloha č. 1 Výzvy - Čestné prohlášení

Příloha č. 2 Výzvy - SOD

Příloha č. 3 Výzvy - Specifikace

Příloha č. 3 Výzvy - Výkresová část

Příloha č. 1 SOD - Obchodní podmínky

Příloha č. 2 SOD - Soupis pro nacenění

 

Březen 2020 

Rekonstrukce sociálního zařízení - stará budova - VYHODNOCENÍ


Září 2019

Dle bodu 9.5 výzvy veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce sociální zařízení-stará budova" bylo zadávací řízení zrušeno.


Září 2015

Zahraniční jazykové kurzy pro pedagogy. 

Výzva 

Příloha č. 1 – Specifikace 

Příloha č. 2 – Krycí list 

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení

Příloha č. 4 – Smlouva 

Výsledek – Zahraniční jazykové kurzy pro pedagogy

Smlouva – Zahraniční jazykové kurzy pro pedagogy

 Srpen 2015

Zahraniční jazykové kurzy pro žáky a pedagogy, stínování pro pedagogy. 

Výzva 

Příloha č. 1 – Specifikace – kurzy pro učitele

Příloha č. 2 – Specifikace – kurz pro žáky

Příloha č. 3 – Specifikace – stínování pro pedagogy 

Příloha č. 4 – Krycí list

Příloha č. 5 – Čestné prohlášení

Příloha č. 6 – Smlouva

Výsledek – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Výsledek – Stínování pro pedagogy 

Zrušení – Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Smlouva – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Smlouva – Stínování pro pedagogy

 


Duben 2014
Dodávka propagačních předmětů a informačních materiálů vyhodnocení


Březen 2014
Dodávka propagačních předmětů a informačních materiálů vyhodnocení

 

Partneři