Kotva

Všeobecné gymnázium


 

 


Které předměty se na osmiletém studiu vyučují?

Na nižším stupni to je český jazyk a literatura, cizí jazyky (AJ a od třetího ročníku druhý cizí jazyk), matematika, dějepis, občanská výchova, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, tělesná výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, informatika. Žáci si navíc mohou zvolit z nabídky volitelných předmětů v sekundě a kvartě.

 

Na vyšším stupni přibude např. konverzace v AJ, základy společenských věd, cvičení z matematiky a řada dalších volitelných seminářů, např. historický seminář, společensko-vědení seminář, zeměpisný seminář, tělesně - biologický seminář, matematický seminář, fyzikální seminář, chemický seminář, seminář z ICT  apod.


Jak se stát žákem osmiletého studia?

Aby mohl žák na víceletém gymnáziu studovat, musí projít přijímacím řízení, kde se zohledňuje výsledek jednotných přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka, přihlíží se také ke známkám na základní škole (obvykle za poslední dvě klasifikační období) a zohlední se některé žákovy aktivity, např. účast v olympiádách a soutěžích, zapojení do mimoškolní činnosti, do projektů apod. Naše gymnázium organizuje pro zájemce o studium každoročně vždy v lednu až v únoru přípravné kurzy k přijímačkám.

 

Vše, co se týká přijímacího řízení a přípravných kurzů, najdete v části tohoto webu, která je věnována uchazečům o studium.


Dny otevřených dveří

22. 11. 2024 a 10. 1. 2020

10:00 - 14:00

Přijďte se podívat přímo do prostor školy, setkejte se se svými budoucími učiteli a položte jim ty nejzáludnější otázky, které Vás napadnou.


Zábavné odpoledne Prima je príma

Termín bude upřesněn

16:00 - 18:00

Určeno pro žáky 4. a 5. tříd.


 

Partneři

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.